Izdelki

Domov › Izdelki

Poslovna programska oprema PCA

Poslovna programska oprema PCA je namenjena malim in srednje velikim podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki se ukvarjajo s trgovino, storitvami in proizvodnjo.

Izbor izdelkov PCA omogoča pokrivanje zelo različnih potreb posameznega podjetja in sicer od pisanja računov do lastnega računovodstva.

PCA 3000

Najbolj zmogljiv program, ki vsebuje vse potrebno za celovito in samostojno vodenje poslovanja podjetja, vključno z izdelavo zahtevnih finančnih pročil.
Podrobnejši opis PCA 3000

 

PCA 3000 LE

V celoti pokriva delo v prodaji blaga, storitev in proizvodnji, omogoča vodenje materialnega poslovanja, saldakontov kupcev in dobaviteljev in obračun DDV
Podrobnejši opis PCA 3000 LE


PCA 3000 POS - Davčna blagajna

Učinkovita podpora maloprodajnim davčnim blagajnam z osnovno nabavo in evidencami, ki se lahko poveže z PCA3000 oz. PCA3000LE
Podrobnejši opis PCA 3000 POS


PCA 3000 IR

Enostavno izdelajte račune, ponudbe in tudi eRačun 
Podrobnejši opis PCA 3000 IR


PCA BASIC

Je brezplačen program za pisanje računov, ki pa že vsebuje šifrant kupcev in šifrant izdelkov
Podrobnejši opis PCA BASIC


PCA PN (POTNI NALOGI)

Samostojen program za izdelavo potnih nalogov in obračun potnih stroškov, ki se lahko poveže z PCA3000
Podrobnejši opis PCA PN


PCA OP - (OSEBNI PREJEMKI)

Samostojen program za obračun plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih, ki se lahko poveže z PCA3000
Podrobnejši opis PCA OP


PCA MOBIL

Omogoča prodajo blaga na terenu z enostavnim prenosom podatkov v glavno bazo podatkov - tudi po internetu
Podrobnejši opis PCA MOBIL


PCA COM

Omogoča izmenjavo podatkov med različnimi poslovnimi programskimi rešitvami
Podrobnejši opis PCA COM