PCA 3000

DomovIzdelki › PCA 3000

PCA 3000

Želite program s katerim bi na enostaven način v celoti prevzeli nadzor nad poslovanjem podjetja in povečali produktivnost?

Program vsebuje vse kar potrebujete za učinkovito vodenje in nadzor nad celotnim poslovanjem svojega podjetja , od nabave in prodaje blaga, materiala ali storitev, vodenja zalog, proizvodnje z večnivojskimi sestavi, pregleda nad stanji kupcev in dobaviteljev, obračuna DDV do izdelave računovodskih izkazov-bilanc.

Namenjen je malim in srednje velikim trgovskim, storitvenim in proizvodnim podjetjem za delo na enem ali več računalnikih. Na enostaven način lahko v primeru potrebe dodate različne rešitve programske opreme PCA (PCA 3000LE, PCA OS, PCA OD, PCA POS, PCA MOBIL) in jih povežete v učinkovito poslovno informacijsko rešitev.


Nabava

Prodaja

Skladiščno poslovanje

Proizvodnja

Obračun DDV

Stanja kupcev in dobaviteljev

Finančna poročila

Poročila in obrazci

Primerjava z ostalimi našimi rešitvami.

Posebnosti