Primerjalna tabela

DomovIzdelki › Primerjalna tabela

Primerjalna tabela

Lastnosti PCA 3000 IR PCA 3000 LE PCA 3000
Splošno
  Povezovanje v mrežo    
  Gesla    
  Varnostne kopije  
  Prenos podatkov XML, CSV  
  Prenos v XML      
  Prenos v MS Excel  
  Sprememba šifer  
  Več podjetij    
  Oblikovanje poročil  
  Oblikovanje obrazcev
  Preračun prodajnih cen  
  LIFO,FIFO, Povprečna metoda vodenja zalog  
  Dogodki v spominu    
  Uvoz - izvoz podatkov  
  Prenos podatkov med dokumenti  
  Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti  
Nabava
  Naročilo nabave  
  Nabava  
  Nabavne kalkulacije  
  Plačila  
Prodaja
  Predračun
  Naročilo kupca  
  Prodaja
  Prejemki  
  Obračun obresti    
Materialno poslovanje
  Prevzem  
  Izdaja  
  Medskladiščni prenos  
  Inventura  
Proizvodnja
  Naročilo proizvodnje    
  Delovni nalog    
  Zaključek DN  
Aktivnosti    
Projekti  
Analize
  Denarni tokovi  
  Terjatve  
  Obveznosti  
  Finančni kazalci  
Računovodstvo
  Glavna knjiga    
  Saldakonti  
  Finančna poročila    
  Obračun DDV  
  Blagajna  
Osnovna sredstva - možnost povezave    
Osebni prejemki- možnost povezave    
Potni nalogi- možnost povezave